خاطره بازی با هادی نوروزی … مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس

خاطره بازی با هادی نوروزی … مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس

عکس های زیر رو به مناسبت درگذشت ناگهانی کاپیتان هادی نوروزی براتون قرار می دهیم و بار دیگر ضمن تسلیت به همه هواداران و خانواده نوروزی از خدا طلب آمرزش برای او داریم ….

01042043 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس

وبسایت رسمی برنامه نود – پرسپولیس برد ندارد، امتیاز ندارد، رتبه ندارد، اسپانسر ندارد، قهرمانی ندارد، پرسپولیس امروز دیگر کاپیتان هم ندارد.

دنیا را می بینی؟ کاپیتان تیم محبوب تو… کاپیتان تیم رقیبت… کاپیتان ۳۰ ساله تیم محبوب ایرانی… هادی محجوب قرمز، شب خوابیده و صبح بیدار نشده… به همین راحتی… به همین نزدیکی… در یک چشم به هم زدن می گذرد، مثل فریم های زیر

اولین فصل پرسپولیس
1 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس

اولین گل آسیایی(پرسپولیس – شارجه)
2 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس

اولین دربی فیکس(۶۷)
3 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
4 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
5 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
6 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
اولین گل دربی(۶۸)
7 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
8 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
دومین گل دربی(۷۲)
9 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
10 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
سومین گل دربی(۷۲)
11 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
اولین موفقیت کاپیتان
12 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
آخرین گل آسیایی(پرسپولیس – لخویا)
13 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
14 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
15 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
آخرین پاس گل دربی(۸۰)
16 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
آخرین گل زندگی(پرسپولیس – پدیده)
17 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
18 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
آخرین کاپیتانی پرسپولیس(پرسپولیس – سایپا)
19 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
قلبت برای ما، دیگر نمی تپد
24 1 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
آخرین جلد روزنامه
20 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
آخرین لباس ورزشی
21 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس

خدایا دقیقه ۳۰؟ خیلی زود است. تا دقیقه نود کلی مانده. بچه ها بدون پدر چه کنند؟ هنوز ۶۰ دقیقه مانده ، تیم بدون کاپیتان چه کند؟ بغض بیشتر امان نمی دهد. خداحافظ کاپیتان، ۳۰ سال بیشتر نماندی اما ۳۰ میلیون دعا بدرقه راهت. آن بالا پیش خدا که رفتی گله کن، بگو هوای ما را بیشتر داشته باشد، این پایین هوا خیلی بد است / حسن مهدوی

22 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
23 - خاطره بازی با هادی نوروزی ... مرور عکس های کاپیتان مرحوم پرسپولیس
  • دیدگاها ، پس از تایید مدیران سایت منتشر خواهند شد.
  • دیدگاهای انگلیسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نخواهند شد.