دانلود نقشه جدید مترو تهران سال 96

دانلود نقشه جدید مترو تهران سال 96

دانلود فایل با کیفیت نقشه جدید مترو تهران سال 96

معرفی خطوط جدید و قابل استفاده مترو تهران سال 96

برنامه حرکت قطارها سال 96

6401228 343 - دانلود نقشه جدید مترو تهران سال 96

 

فایل کامل نقشه تهران

map.jpg

دانلود با کیفیت نقشه جدید مترو تهران

برنامه های حرکت مترو تهران سال 96

 

برنامه حرکت خط 1

از مبدا ایستگاه تجریش

روزهای شنبه تا چهارشنبه

روزهای پنج شنبه

روزهای جمعه و تعطیل

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

06:00-05:30

15 دقیقه

06:00-05:30

15 دقیقه

07:00-06:00

15 دقیقه

06:30-06:00

10 دقیقه

06:30-06:00

10 دقیقه

09:00-07:00

10 دقیقه

21:00-06:30

5 دقیقه

21:00-06:30

5 دقیقه

21:30-09:00

7 دقیقه

21:30-21:00

7 دقیقه

21:30-21:00

7 دقیقه

22:30-21:30

10 دقیقه

22:30-21:30

10 دقیقه

22:30-21:30

10 دقیقه

از مبدا ایستگاه شهرری

روزهای شنبه تا چهارشنبه

روزهای پنج شنبه

روزهای جمعه و تعطیل

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

05:37-05:30

7 دقیقه

05:37-05:30

7 دقیقه

08:10-06:00

10 دقیقه

19:02-05:37

5 دقیقه

19:02-05:37

5 دقیقه

20:40-08:10

7 دقیقه

20:40-19:02

7 دقیقه

20:40-19:02

7 دقیقه

21:30-20:40

10 دقیقه

21:30-20:40

10 دقیقه

21:30-20:40

10 دقیقه

23:10-21:30

15 دقیقه

22:30-21:30

20 دقیقه

22:30-21:30

20 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه حرکت خط 2

از مبدا ایستگاه صادقیه

روزهای شنبه تا چهارشنبه

روزهای پنج شنبه

روزهای جمعه و تعطیل

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

05:50-05:30

10 دقیقه

05:50-05:30

10 دقیقه

08:50-06:00

10 دقیقه

06:20-05:50

6 دقیقه

06:20-05:50

6 دقیقه

19:50-08:50

7 دقیقه

10:00-06:20

5دقیقه

10:00-06:20

5 دقیقه

21:00-19:50

10 دقیقه

16:00-10:00

6 دقیقه

20:30-10:00

6 دقیقه

22:30-21:00

15 دقیقه

20:00-16:00

5دقیقه

22:00-20:30

10 دقیقه

20:30-20:00

6 دقیقه

22:30-22:00

15دقیقه

22:00-20:30

10 دقیقه

22:30-22:00

15 دقیقه

از مبدا ایستگاه فرهنگسرا

روزهای شنبه تا چهارشنبه

روزهای پنج شنبه

روزهای جمعه و تعطیل

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

06:00-05:30

10 دقیقه

06:00-05:30

10 دقیقه

09:10-06:00

10 دقیقه

06:30-06:00

6 دقیقه

06:30-06:00

6 دقیقه

19:50-09:10

7 دقیقه

10:00-06:30

5دقیقه

10:00-06:30

5 دقیقه

21:30-19:50

10 دقیقه

16:00-10:00

 6دقیقه

20:50-10:00

6 دقیقه

22:30-21:30

15 دقیقه

20:10-16:00

5 دقیقه

22:00-20:50

10 دقیقه

21:00-20:10

7 دقیقه

22:30-22:00

15 دقیقه

22:00-21:00

10 دقیقه

22:30-22:00

15 دقیقه

 

خط 3

فاصله گذر قطارها در خط سه مترو تهران
ایستگاه قائم تا شهید صیاد شیرازی (رفت و برگشت)

شنبه تا پنجشنبه

فاصله گذر

جمعه و تعطیلات

فاصله گذر

5:30 _ 22:30

18 دقیقه

6:05 _ 22:30

20دقیقه

 

فاصله گذر قطارها در خط سه مترو تهران
ایستگاه شهید صیاد شیرازی تا آزادگان (رفت و برگشت)

شنبه تا پنجشنبه

فاصله گذر

جمعه و تعطیلات

فاصله گذر

5:30 _ 22:30

9 دقیقه

06:00 _ 22:30

20دقیقه

 

خط 4

از مبدا ایستگاه شهید کلاهدوز

روزهای شنبه تا چهارشنبه

روزهای پنج شنبه

روزهای جمعه و تعطیل

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

06:02-05:30

8 دقیقه

06:19-05:30

8 دقیقه

22:30-06:00

9 دقیقه

10:02-06:02

5 دقیقه

09:46-06:19

6 دقیقه

15:02-10:02

7 دقیقه

21:15-09:46

8 دقیقه

19:42-15:02

5 دقیقه

22:30-21:15

10 دقیقه

21:00-19:42

8 دقیقه

22:30-21:00

5 دقیقه

از مبدا ایستگاه ارم سبز

روزهای شنبه تا چهارشنبه

روزهای پنج شنبه

روزهای جمعه و تعطیل

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

ساعت

هدوی

06:40-05:30

8 دقیقه

06:34-05:30

8 دقیقه

22:30-06:00

9 دقیقه

10:30-06:40

5 دقیقه

09:58-06:34

6 دقیقه

15:30-10:30

7 دقیقه

20:30-09:58

8 دقیقه

20:15-15:30

5 دقیقه

22:30-20:30

10 دقیقه

21:10-20:15

8 دقیقه

22:30-21:10

10 دقیقه

خط 5

خط 7

خط7

اولین حرکت

آخرین حرکت

نام ایستگاه

از میدان صنعت به بسیج

از بسیج به میدان صنعت

از میدان صنعت به بسیج

از بسیج به میدان صنعت

میدان صنعت

15:07

45:07

10:17

45:17

شهید نواب صفوی

25:07

21:07

20:17

21:17

کمیل

29:07

17:07

24:17

17:17

میدان محمدیه

38:07

08:07

33:17

08:17

بسیج

00:08

00:07

55:17

00:17

از مبدا ایستگاه میدان صنعت

روزهای هفته

ساعت

هدوی

17:10-15:07

35 دقیقه

از مبدا ایستگاه بسیج

روزهای هفته

ساعت

هدوی

07:00-17:00

35 دقیقه

خط 8

IKIA Airport
to
Shahre Aftab

شهرفرودگاهی امام خمینی(ره)
بسمت
شهرآفتاب

Shahre Aftab
to
IKIA Airport

شهرآفتاب
بسمت
شهرفرودگاهی امام خمینی(ره)

زمان اعزام
Depart Time

زمان اعزام
Depart Time

06:4007:20
08:0008:40
09:2010:00
10:4011:20
12:0012:40
13:2014:00
14:4015:20
16:0016:40
17:2018:00
18:4019:20
20:0020:40
21:2022:00
22:4023:20
00:0000:40
01:2002:00
02:4003:20
04:0004:40
05:2006:00
  • دیدگاها ، پس از تایید مدیران سایت منتشر خواهند شد.
  • دیدگاهای انگلیسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نخواهند شد.